Jan De Baere: interview

Deel dit nieuwsbericht:

Jan website

Vertel ons wat over je professionele activiteiten?

Professioneel ben ik actief in de verzekeringswereld. Samen met mijn vennoot run ik een DVV agentschap met vestigingen te Haaltert en Lede. We proberen zowel zelfstandigen als particulieren een antwoord te bieden op hun verzekeringsvragen. Dit gaat van autoverzekeringen tot specifieke oplossingen inzake levensverzekeringen voor vennootschappen. Een brede waaier dus.

Ook besteden wij veel aandacht aan bijstand bij schade en een zeer goede schadeopvolging.

Wat motiveerde jou om lid te worden van Rotary? 

Ik kende Rotary Club Gaasbeek al verschillende jaren dankzij Frederik Hantson die mij regelmatig uitnodigde voor activiteiten georganiseerd door de club. Op die manier was ik al vertrouwd met de werking en doelstellingen van de club. Nu ik professioneel wat meer bewegingsvrijheid kreeg, besloot ik toch om deze tijd “ zinvol” te besteden via sociaal engagement.

Rotary was daarvoor de geknipte oplossing : steun bieden aan de zwakkeren binnen onze maatschappij en dit zowel in binnen als buitenland en tegelijkertijd via de club nieuwe mensen leren kennen met wie je de club moet draaiende houden wat dus een uitbreiding inhoudt van je sociaal leven en kennissenkring

Wat spreekt je speciaal aan in Rotary Club Gaasbeek?

RC  Gaasbeek is voor mij de ideale mix: enerzijds nieuwe mensen leren kennen en anderzijds via sociale projecten iets betekenen voor de minderbedeelden in de streek waar je woont en sociaal actief bent. Daarnaast is het elk jaar opnieuw een uitdaging om de club nieuwe impulsen te geven zowel mbt nieuwe leden als met nieuwe activiteiten om onze financiële slagkracht elk jaar te vergroten zodanig dat we op termijn meer sociale projecten kunnen steunen.

Wat is je visie op de sociale rol (Dienst a/d Gemeenschap) van Rotary?

Volgens mij de core business van onze club. Het is dit jaar de bedoeling dat wij onze steun geven aan projecten die kaderen in de objectieven,vastgelegd  door onze raad van bestuur. Dit jaar zal dit kansarmoede en steun aan de risicogroepen in onze maatschappij zijn. Dit zowel op lokaal als internationaal vlak.

Toch mag onze steun niet vanzelfsprekend zijn. Wij vragen aan organisaties die steun vragen transparantie en een duidelijk doel. Financiële steun “ voor de dagelijkse werking”  zal niet kunnen.

Ook de feedback achteraf is voor ons cruciaal.  Wij gaan ervan uit dat wij  als rotary club recht hebben op informatie mbt het ingediende project. Het kan alleen maar stimulerend werken als we weten waar onze financiële steun toe heeft geleid.

Het zal erop aankomen om en juiste keuze te maken binnen de commissie uit de ingediende projecten en gefundeerde adviezen te geven   aan de raad van bestuur waar de uiteindelijke beslissing zal genomen worden.

Welke rol kan of moet Rotary in de maatschappij spelen?

Rotary moet mijns inziens een weerspiegeling zijn van onze huidige maatschappij.  We moeten rustig en objectief durven nadenken over uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden. Ik denk hierbij aan het toelaten van vrouwen in onze club , aanwezigheid en engagement binnen de club , welke personen willen we aantrekken binnen onze club , hoe kunnen we ons nog meer kenbaar maken binnen het sociale leven van het “ werkgebied”  waarin we actief zijn.  Werk genoeg dus de komende jaren.

In elk geval moeten we volgens mij nog meer naar buiten komen om ook de jongere generatie warm te maken voor onze club.

Hoe we dit moeten doen, is een grote uitdaging voor dit en de volgende jaren.

Welke ‘raad’ zou je willen geven aan potentiële geïnteresseerden?

Elk nieuw lid moet weten dat zijn lidmaatschap niet “gratuit” is. Van iedereen wordt engagement  verwacht. Als je geïnteresseerd bent, moet je  je realiseren dat elke woensdag aanwezig zijn niet voldoende is.

Rotary vraagt tijd en inzet en moet gecombineerd worden met je professionele activiteiten.