Artikel in nieuwsbrief Bagaya-Kapelle

Deel dit nieuwsbericht:

Rotary-Gaasbeek helpt ons de fruitverwerking uit te bouwen in Bagaya

 

 nieuwsbrief bagaya

 Rotary Club Gaasbeek steunt Bagaya-Kapelle bij de oprichting van ons atelier voor de verwerking van fruit en groenten [Zie nieuwsbrief 71 van okt 2016].  Rotary Club Gaasbeek engageert zich om gedurende 3 jaar telkens 6.000 euro bij te dragen voor het atelier.  Zij willen vooral bijdragen in de materiële inrichting van het atelier en in de noodzakelijke vorming in verwerkingstechnieken en in beheer.   Zij dragen met hun steun ook bij in het startkapitaal om suiker en bokalen te voorfinancieren.

Rotary Club Gaasbeek wist ook haar zusterclubs RC Büdingen (Duitsland) en RC Chantilly (Frankrijk) te interesseren voor het project.  Zo werd deze sponsering van in totaal 18.000 € gespreid over 3 jaar mogelijk.

Tijdens een kleine plechtigheid in La Motte werd de cheque van 6.000 € voor 2017 overgedragen. Het was een fijne gelegenheid voor de beide groeperingen om elkaar via presentatie en gesprek beter te leren kennen.

Het is de tweede keer dat Rotary Gaasbeek een project in Bagaya ondersteunt.  In 2009-2011 was Rotaryclub Gaasbeek reeds één der belangrijkste sponsors voor de bouw van een gemeenschapscentrum – jeugdcentrum in Bagaya, een initiatief van Association des Jeunes de Bagaya en Bagaya-Kapelle.

Wat is een Rotaryclub?  Wat doet Rotaryclub Gaasbeek?

De voornaamste doelstelling van een Rotaryclub is dienstbetoon, binnen de eigen gemeenschap, op de werkvloer, op nationaal en internationaal vlak. Rotariërs werken projecten uit in verband met de dienst aan de gemeenschap, die zich richten op mensen met een beperking of in achterstandssituaties, gezondheid van kinderen, armoede en ontwikkeling, milieu. Zij organiseren en steunen de deelname aan nationale en internationale programma’s ten behoeve studenten en (jonge) professionals.

Rotary Gaasbeek is een netwerk van 34 geïnspireerde individuen die hun passie vertalen in relevante sociale doelen ten bate van de gemeenschap.  Rotaryclub Gaasbeek verenigt vertegenwoordigers uit het zakenleven, de administratie en de vrije beroepen uit het gebied Dilbeek, Lennik, Gooik en Ternat die zich voluit achter de Rotary beginselen scharen en via hun acties het Rotary motto  « Service above self » dagelijks in de praktijk brengen.

Gedurende het werkjaar 2016-2017 zal Rotaryclub Gaasbeek in totaal meer dan 30.000 € toekennen aan sociale organisaties.  De projecten die Rotaryclub steunt zijn allemaal gegroeid en geworteld in de streek, ook de internationale.