Commissie Internationaal en Jeugd

International-Service

De commissie Internationale Actie is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van een programma met als doel de clubleden te begeleiden en te helpen het vervullen van hun taak op het gebied van internationaal dienstbetoon.

Concrete acties:

– Onderhouden van contacten en communicatie met onze zusterclubs RC Chantilly en RC Büdingen

– Organisatie van deelname aan Trio-contacten

– Coördinatie van deelname aan de Rotary International Annual Convention.

– Projecten voor onze Jeugd

Voorzitter 2017 – 2018: Frederik Hantson