De Okkernoot vzw

Rotary Club Gaasbeek steunt reeds gedurende 4 jaar deze prachtige organisatie.

Visie van De Okkernoot vzw

Wij streven ernaar de personen die we opvangen en begeleiden – ongeacht leeftijd, geslacht, achtergrond – een eigen plaats te laten innemen binnen De Okkernoot. Dit impliceert een groot respect voor hun eigenheid: een eigen manier van zijn, een eigen manier van communiceren, een eigen manier van bezig zijn.

Dit vergt van onze kant een bereidheid tot aanpassing: een verregaande inzet om in te spelen op de mogelijkheden, om de persoonlijke geschiedenis in acht te nemen, om aan te sluiten bij interesses. Een combinatie van betrokkenheid en creativiteit laat ons toe om samen op weg te gaan.

Om onze bewoners het gevoel te geven dat ze ‘thuis’ kunnen zijn, vinden we het noodzakelijk om in dialoog te treden met ouders en andere betrokkenen. Samenwerking en overleg vinden we prioritair op alle niveaus.

In de mate van het mogelijke willen we de leefwereld van onze bewoners vergroten en streven we naar integratie binnen de ruimere samenleving. Dit neemt niet weg dat we eerst en vooral oog hebben voor de individuele hulpvraag. Zoeken naar een zinvolle dagbesteding, de nodige ondersteuning bieden in het dagdagelijkse leven en contact mogelijk maken om een kwaliteitsvol leven te leiden, dat is wat wij wensen.