3.000€ voor Rotary Foundation

Rotary Club Gaasbeek overhandigde aan gouverneur Nathalie Huyghebaert een bijdrage van 3.000€ voor de Rotary Foundation.

De Rotary Foundation is de ruggengraat van Rotary door het financieren van programma’s en projecten die jaarlijks het leven van tienduizenden verbeteren.

De RI Foundation bestaat dit jaar 100 jaar en spendeerde over deze periode ongeveer 3 miljard $ als steun.

2016 12 21 Intronisatie 11 web

Deel dit nieuwsbericht:

Wij verwelkomen 2 nieuwe leden

Tijdens onze wekelijkse vergadering van 21 december mochten wij in aanwezigheid van onze gouverneur Nathalie Huyghebaert 2 nieuwe leden verwelkomen in onze club.

Welkom Erik Bellemans en Peter Hermans.

2016 12 21 Intronisatie 02 web

Welkom door voorzitter Simon De Boeck.

2016 12 21 Intronisatie 03 web

1ste peter Jeroen Vanderlinden stelt beide nieuwe leden voor.

2016 12 21 Intronisatie 04 web

Ons jongste lid Tim Derycke leest de Rotary doelstellingen en de 4 Rotary vragen voor en vraagt de kandidaten of zij deze volledig onderschrijven.

2016 12 21 Intronisatie 05 web

Erik Bellemans ontvangt zijn Rotary pin van gouverneur Nathalie Huyghebaert.

2016 12 21 Intronisatie 06 web

Peter Hermans ontvangt zijn Rotary pin van gouverneur Nathalie Huyghebaert.

2016 12 21 Intronisatie 08 web2016 12 21 Intronisatie 09 web

Kort dankwoordje door beide nieuwe Rotary vrienden.

2016 12 21 Intronisatie 10 web

Gouverneur Nathalie Huyghebaert deelt haar Rotary ervaringen en de 2016-2017 prioriteiten met de aanwezigen.

2016 12 21 Intronisatie 12 web

Traditionele uitwisseling van fanions.

Deel dit nieuwsbericht:

Cheque van 4.500€ voor Special Olympics

Rotary Club Gaasbeek steunt reeds gedurende een aantal jaren G-Sport Pajottenland.

G-Sport organiseerde de eerste editie van International Unified Futsal Christmas Cup ism met Special Olympics.

2016 12 17 GSport 04

In de finale nam G-Sport Pajottenland het op tegen Kortrijk. Een spannende match aan hoog tempo met enthousiaste en gedreven spelers. Uiteindelijk won de Kortrijkse ploeg.

2016 12 17 GSport 02

Aansluitend op de finale reikte een delegatie van Rotary Club Gaasbeek een cheque van 4.500€ uit aan Special Olympics vertegenwoordigd door Eddy Beckers, Co-CEO, Thierry Lintz, bestuurder en Liesbet Marsoul, Sport Development Director.

2016 12 17 GSport 03

De delegatie bestond uit Simon De Boeck (voorzitter en voor de gelegenheid in sporttenue), Jan De Baere (inkomend voorzitter), Christophe Van den Berghe, Guy Van den Branden, Paul Galmaert, Marcel Vanhoutte en Reginald Schaumans. Ook burgemeester Michel Doomst en schepen Gunther De Wilde mochten mee op de foto.

Deel dit nieuwsbericht:

Topavond met Imam Khalid Benhaddou

Op zaterdag 10 december in ’t Krekelhof Gooik ontving Rotary Club Gaasbeek Khalid Benhaddou, imam van de Al-Fath moskee in Gent en voorzitter van het platform van de Vlaamse Imams.

Als wij als organisatie of individu willen bijdragen aan het verbeteren van onze maatschappij dan moeten wij haar zo goed mogelijk begrijpen en met haar in dialoog gaan.

Thema: “De Islam en het Westen hoeven niet lijnrecht tegenover elkaar te staan. We delen dezelfde waarden”.Verwelkoming in zijn flamboyante stijl, van alle gasten door onze protocol Ghislain Walravens.
2016 12 10 Rotary Actueel 04 web2016 12 10 Rotary Actueel 05 web

Voorzitter Simon De Boeck stelt onze club voor en kadert deze avond.

2016 12 10 Rotary Actueel 06 web

Tim Derycke leidt de Imam en het thema in.

2016 12 10 Rotary Actueel 07 web

Imam Benhaddou pleit voor een ‘rationele islam’ die noch politiek noch ideologisch is maar een manier is van zin te geven aan het leven en waarin de wetenschap centraal staat.

Een aantal quotes uit de bevlogen uiteenzetting.

“Wij delen allen dezelfde humane waarden uit welke ‘hoek’ deze ook komen. De globalisatie zet de normen en waarden onder druk.”

“Wij mogen niet de fout maken om mensen aan te spreken op één component van hun identiteit.”

2016 12 10 Rotary Actueel 02 web

Overhandiging van onze cheque ter ondersteuning van de vzw Zonnestraal.

2016 12 10 Rotary Actueel 01 web

Overhandiging van onze cheque aan MAP Drugspreventie.

2016 12 10 Rotary Actueel 03 web

Een tombola met mooie prijzen ons aangeboden door Sennheiser en Jaguar-Landrover Brussels-East Zaventem maakte 10 aanwezigen gelukkig.

2016 12 10 Rotary Actueel 08

2016 12 10 Rotary Actueel 09 web

Een geslaagde avond. Dank aan de aanwezigen voor hun steun aan de sociale acties van Rotary Club Gaasbeek.

 

 

Deel dit nieuwsbericht:

Prieel voor Huize Terloo

Ann Van de Velde, directrice en Ilse Dereymaeker, team coördinator bij Huize Terloo waren onze gasten vandaag.

2016 11 16 ROT Cheque Terloo 04 web

Voorzitter Simon De Boeck heet de gasten welkom en kadert onze sponsoring.

2016 11 16 ROT Cheque Terloo 02 web

Ilse geeft een overzicht van de werking van Huize Terloo en stelt het te plaatsen prieeltje voor.

2016 11 16 ROT Cheque Terloo web

Een cheque van 2.000€ wordt overhandigd door voorzitter Simon De Boeck,  Lester Pletincx, initiatiefnemer en Jan De Baere, verantwoordelijke Dienst aan de Gemeenschap.

Meer info over de werking van Huize Terloo: klik hier

Deel dit nieuwsbericht:

Rotary Actueel: actuele problematiek met topspreker

Zaterdag 10 december 2016 – 19:00uur in Krekelhof, Gooik

Gastspreker: Khalid Benhaddou, Imam Al-Fath moskee en voorzitter van het platform van de Vlaamse imans.

‘Service above Self’: als Rotariër ten dienste staan van onze maatschappij. Deze verandert snel oa. door de razendsnelle technologische ontwikkelingen en de onrustige politieke situatie in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, die de grootste migratiestroom ontketende sinds WO2.

Als wij als organisatie of individu willen bijdragen aan het verbeteren van onze maatschappij dan moeten wij haar zo goed mogelijk begrijpen en met haar in dialoog gaan.

In deze optiek komt Imam Khalid Benhaddou spreken met als rode draad “De Islam en het Westen hoeven niet lijnrecht tegenover elkaar te staan. Wij delen dezelfde waarden”.

Rotary Actueel 1 Roatry Actueel 2

Download flyer:

Rotary Actueel 10 december 2016

Deel dit nieuwsbericht:

Interview met Jan Hugaerts

JH Interview

Vertel ons wat meer over je professionele bezigheden?

Laat mij toe dit te zeggen maar het beroep architect loopt sinds jonge leeftijd door de aderen.

Na het verlaten van Sint Lucas Brussel ben ik actief als  architect met 25 jaar ervaring, zowel in binnen als buitenland. Al zie ik architectuur in de ruime zin, maw architectuur beperkt zicht niet tot het uiterlijke, zowel interieur, design, zelfs kleding behoren tot mijn activiteiten.

Wat motiveerde jou om lid te worden van Rotary?

Binnen de familie hadden wij een zwaar mentaal en fysiek anders valide schoonzus waar wij jaren als voogd deze moeilijke taak tot ons namen.

Duidelijk was dat deze mensen heel wat steun nodig hebben binnen de voorziene structuur. Dit zowel mentaal als financieel.

Rotary is hiervoor de perfecte voorzet om deze mensen te helpen binnen ons sociaal systeem.

Deze vroegere situatie samen met een aantal vrienden die reeds lid waren van Rotary Gaasbeek, bracht mij tot de toetreding.

Wat spreekt je speciaal aan in Rotary Club Gaasbeek?

Uiteraard de vriendschap. Al snel was duidelijk dat deze band tussen de verschillende vrienden vrij sterk is.  Deze wordt soms noch versterkt tijdens de gezellige ‘3de time’.

De diversiteit van leeftijd en functie binnen de leden maakt dat wij van mekaar heel wat opsteken zodoende een team te vormen en die schitterende sociale activiteiten organiseert.

 Wat is je visie op de sociale rol (Dienst a/d Gemeenschap) van Rotary?

Wij moeten niet vergeten dat het grootste deel van de wereldgemeenschap problemen heeft om te overleven.

Zelfs binnen onze beperkte omgeving zie je ‘misère’. Rotary is een oplossing hiervoor, wel is waar beperkt. Wij roeien met de riemen die we hebben, die voor Rotary Gaasbeek niet slecht zijn.

Wij zijn een wereldwijd sterke organisatie die ons even met de voeten op de grond laat komen en aantoont dat er andere noden zijn dan de laatste nieuw smartphone.

Welke rol kan of moet Rotary in de maatschappij spelen?

Wetende dat Rotary reeds zo lang bestaat is deze naam inmiddels zo gekend als het merk BIC.

Deze sterkte moet er voor zorgen dat wij een zekere positieve druk kunnen uitvoeren om sociale systemen recht te trekken die destijds afgevlakt, misvormd of helemaal afgevoerd werden.

 Welke ‘raad’ zou je willen geven aan potentiële geïnteresseerden?

Er is maar een kracht, de samenhorigheid!  Alleen sta je nergens in de wereld…..en dan nog voor een goed doel!

Je moet dit zien te combineren met je dagelijkse taak maar denk even, wat tijd spenderen onder vrienden en voor vrienden brengt meer op dan alleen maar je job!

Deel dit nieuwsbericht:

Jan De Baere: interview

Jan website

Vertel ons wat over je professionele activiteiten?

Professioneel ben ik actief in de verzekeringswereld. Samen met mijn vennoot run ik een DVV agentschap met vestigingen te Haaltert en Lede. We proberen zowel zelfstandigen als particulieren een antwoord te bieden op hun verzekeringsvragen. Dit gaat van autoverzekeringen tot specifieke oplossingen inzake levensverzekeringen voor vennootschappen. Een brede waaier dus.

Ook besteden wij veel aandacht aan bijstand bij schade en een zeer goede schadeopvolging.

Wat motiveerde jou om lid te worden van Rotary? 

Ik kende Rotary Club Gaasbeek al verschillende jaren dankzij Frederik Hantson die mij regelmatig uitnodigde voor activiteiten georganiseerd door de club. Op die manier was ik al vertrouwd met de werking en doelstellingen van de club. Nu ik professioneel wat meer bewegingsvrijheid kreeg, besloot ik toch om deze tijd “ zinvol” te besteden via sociaal engagement.

Rotary was daarvoor de geknipte oplossing : steun bieden aan de zwakkeren binnen onze maatschappij en dit zowel in binnen als buitenland en tegelijkertijd via de club nieuwe mensen leren kennen met wie je de club moet draaiende houden wat dus een uitbreiding inhoudt van je sociaal leven en kennissenkring

Wat spreekt je speciaal aan in Rotary Club Gaasbeek?

RC  Gaasbeek is voor mij de ideale mix: enerzijds nieuwe mensen leren kennen en anderzijds via sociale projecten iets betekenen voor de minderbedeelden in de streek waar je woont en sociaal actief bent. Daarnaast is het elk jaar opnieuw een uitdaging om de club nieuwe impulsen te geven zowel mbt nieuwe leden als met nieuwe activiteiten om onze financiële slagkracht elk jaar te vergroten zodanig dat we op termijn meer sociale projecten kunnen steunen.

Wat is je visie op de sociale rol (Dienst a/d Gemeenschap) van Rotary?

Volgens mij de core business van onze club. Het is dit jaar de bedoeling dat wij onze steun geven aan projecten die kaderen in de objectieven,vastgelegd  door onze raad van bestuur. Dit jaar zal dit kansarmoede en steun aan de risicogroepen in onze maatschappij zijn. Dit zowel op lokaal als internationaal vlak.

Toch mag onze steun niet vanzelfsprekend zijn. Wij vragen aan organisaties die steun vragen transparantie en een duidelijk doel. Financiële steun “ voor de dagelijkse werking”  zal niet kunnen.

Ook de feedback achteraf is voor ons cruciaal.  Wij gaan ervan uit dat wij  als rotary club recht hebben op informatie mbt het ingediende project. Het kan alleen maar stimulerend werken als we weten waar onze financiële steun toe heeft geleid.

Het zal erop aankomen om en juiste keuze te maken binnen de commissie uit de ingediende projecten en gefundeerde adviezen te geven   aan de raad van bestuur waar de uiteindelijke beslissing zal genomen worden.

Welke rol kan of moet Rotary in de maatschappij spelen?

Rotary moet mijns inziens een weerspiegeling zijn van onze huidige maatschappij.  We moeten rustig en objectief durven nadenken over uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden. Ik denk hierbij aan het toelaten van vrouwen in onze club , aanwezigheid en engagement binnen de club , welke personen willen we aantrekken binnen onze club , hoe kunnen we ons nog meer kenbaar maken binnen het sociale leven van het “ werkgebied”  waarin we actief zijn.  Werk genoeg dus de komende jaren.

In elk geval moeten we volgens mij nog meer naar buiten komen om ook de jongere generatie warm te maken voor onze club.

Hoe we dit moeten doen, is een grote uitdaging voor dit en de volgende jaren.

Welke ‘raad’ zou je willen geven aan potentiële geïnteresseerden?

Elk nieuw lid moet weten dat zijn lidmaatschap niet “gratuit” is. Van iedereen wordt engagement  verwacht. Als je geïnteresseerd bent, moet je  je realiseren dat elke woensdag aanwezig zijn niet voldoende is.

Rotary vraagt tijd en inzet en moet gecombineerd worden met je professionele activiteiten.

Deel dit nieuwsbericht:

Nieuwe datum Rotary Actueel

Nieuwe datum: zaterdagavond 10 december (ipv 25/11/2016).

Met een topspreker over een actueel thema: Khalid Benhaddou, Imam en expert in de-radicalisering.

Benhaddou is Imam van de Al-Fath moskee, de grootste van Gent, voorzitter van het platform Vlaamse imams en door de Vlaamse regering  aangesteld als coördinator van het ‘onderwijsnetwerk islamexperten’.

Noteer datum reeds, meer informatie volgt.

Deel dit nieuwsbericht:

Tim Derycke: interview

DSC_2001

Vertel ons wat over je professionele activiteiten?  Als Wealth Manager begeleid ik vermogende personen, families en organisaties bij het beleggen en fiscaal optimaliseren van hun vermogen. Daarnaast verleen ik ook advies over het zo goed mogelijk organiseren en voorbereiden van de overdracht van deze vermogens naar de volgende
generatie.  Eigenlijk is mijn voornaamste rol om de klant naar de juiste experten te leiden voor zijn specifieke behoeften. Dat kan gaan van beleggingen tot kunst, wijngaarden, aan- en verkoop van bedrijven,… Daarnaast bestaat een groot deel van mij opdracht uit het aantrekken van nieuwe klanten.

Wat was jou motivatie om lid teworden van Rotary? Na mijn studies in Gent, ben ik na verschillende omzwervingen in het buitenland terug in Gent terechtgekomen. Sinds 3 jaar ben ik dan uiteindelijk teruggekeerd naar mijn geboortestreek, het pajottenland en de Brusselse rand. Ik had het gevoel dat ik het contact met m’n streek na al die jaren een beetje was verloren en ik dacht dat ik misschien, met de ervaringen ide ik in de laatste jaren heb opgedaan, wel iets kon bijdragen. Ik was tijdens mijn jeugd altijd zeer actief geweest in het verenigingsleven in Lennik en Gooik en ik miste dat eerlijk gezegd wel. Via een vriend en ex-lid hoorde ik over de missie en de werking van Rotary, de combinatie van het opnieuw opbouwen van een netwerk in mijn geboortestreek, met het ondersteunen van waardevolle, veelal lokale initiatieven, sprak me meteen aan.

Waarom Rotary Club Gaasbeek? Ik wilde graag opnieuw actief worden in het verenigingsleven in mijn geboortestreek, die toch ook met voorsprong de mooiste streek van Vlaanderen is 🙂 Via onze huidige voorzitter Simon, met wie ik in onze jeugd nog veel aangename en lange avonden heb doorgebracht in de jeugdhuizen en feestzalen van de omgeving, kwam ik bij Rotary Gaasbeek terecht. Ik heb dan een aantal statutaire vergaderingen bezocht. Daar stelde ik vast dat er een zeer aangename sfeer was, dat er écht werd nagedacht over welke projecten we waardevol vinden om te ondersteunen + een zeer aanstekelijke dynamiek én een goeie mix tussen jongere en oudere leden. Toen was de beslissing voor mij snel gemaakt.

Dienst aan de gemeenschap is een belangrijk aspect van de Rotary werking: hoe zie jij dit concreet? Ik maak sinds dit jaar deel uit van de commissie dienst aan de gemeenschap van onze club. Hét belangrijkste criterium is volgens mij dat we een echt verschil kunnen maken voor een initiatief dat rechtstreeks ten goede komt aan de zwaksten in onze samenleving. Of dit nu is via het sponsoren van specifieke uitgaven, of simpelweg een bedrag toevoegen aan de werkingsmiddelen van een organisatie, vind ik minder belangrijk. Ik denk dat we onze rol voornamelijk lokaal moeten proberen spelen, maar als we voor zeer mooie projecten in het buitenland een verschil kunnen maken én we weten dat de middelen op en verantwoorde manier zullen worden aangewend, waarom niet?

Wat is de rol Rotary in de maatschappij? Rotary heeft met z’n enorme netwerk de capaciteit om mensen samen te brengen die, wanneer ze samenwerken, hun positieve impact op de samenleving kunnen vergroten. Onze club biedt voor mensen met een zeer druk professioneel leven ook de gelegenheid om regelmatig simpelweg even afstand te nemen, en even niet meer enkel te focussen op het werk, maar op vriendschap, dienst aan de gemeenschap,…  Dat gegeven vind ik op zich al zeer waardevol. Een mens verliest zich nogal snel in z’n eigen dagelijkse beslommeringen en beperkt zich graag tot z’n cocon, Rotary doet je hier regelmatig uitkomen.

Eerder dit jaar namen we bijvoorbeeld met een klein groepje deel aan de inclusieve vijfkamp van zonnestraal, waar we alle teams bestonden uit mensen mét en zonder beperking. Samen sporten en praten met die mensen, luisteren naar hun (soms tragische) verhalen is niet enkel voor hen waardevol, maar ook voor jezelf. Ik vond dat een zeer mooie ervaring.

In die zin denk ik dus dat de rol van Rotary dubbel is, namelijk een verschil maken voor de zwakkeren en tegelijkertijd voor de leden, die zelf ook vaak enorm veel opsteken van elkaar én van de projecten die ze steunen.

– Welke raad wil je geven aan geïnteresseerden ? Als je twijfelt, denkt dat Rotary misschien de oubollig is, geen dynamische organisatie is, of ze wel écht bezig zijn met dienst aan de gemeenschap,… Kom simpelweg eens op bezoek.

Bedankt Tim.

Deel dit nieuwsbericht: