Paaseieren voor BuLO Sint-Franciscus

Een delegatie van Rotary Club Gaasbeek werd enthousiast ontvangen door de leerlingen en leerkrachten van BuLO Sint-Franciscus in Eizeringen tgl. van de traditionele Paaseieren actie.

Een mooi optreden met zang, dans en acrobatiek ter verwelkoming.

DSC_0238 DSC_0271

DSC_0287 DSC_0280

DSC_0268 DSC_0271

En dan de uitdeling van de Paaseieren.

DSC_0303DSC_0325

 

Er werd nadien samen ook 1 minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis van de slachtoffers van de terroristische aanslagen in Zaventem en Brussel.

DSC_0336kopie DSC_0334

Rotary Club Gaasbeek financierde dit jaar ook de uitrusting voor het project Muzische Vorming.

Bedankt BuLO voor het warme onthaal. Wij kijken uit naar verdere samenwerking.

Deel dit nieuwsbericht:

In memoriam Marcel Van Melkebeke

Stichtend lid en erelid Marcel Van Melkebeke overleed op maandag 21 maart op 92 jarige leeftijd.

ROT Van Melkebeke

Marcel stichtte in 1973 samen met 22 andere vrienden Rotary Club Gaasbeek. Hij nam onmiddellijk initiatief als bestuurslid en leidde verschillende commissies. In 1980-1981 werd hij voorzitter.

Nadien bleef hij heel actief in de commissie Dienst aan de Gemeenschap.

Hij miste bijna geen enkele vergadering tot zijn gezondheid het in 2014 niet meer toeliet.

De bijdrage van Marcel tot de groei en bloei van onze club was onschatbaar. Zijn betrokkenheid kwam recht uit zijn hart.

Marcel, wij zijn dankbaar.

Wij brengen onze innige deelneming over aan Anne en de familie.

Deel dit nieuwsbericht:

De strijd om het zwarte goud

Uiterst interessante maidenspeech van onze vriend Tim Derycke over zijn passie: de verbanden tussen geo-politieke factoren en de financiële markten.

DSC_0212 web

Hij overliep de spelers op de oliemarkten, de prijsevolutie, de opkomst en afgang van de schalie-olie en gas winning, de rol van de vertragende groei in China, een aantal wetmatigheden en de invloed van en op de geo-politiek.

DSC_0215 web

Deel dit nieuwsbericht:

Dr. Luc Colemont op 4 mei 2016

In het kader van Rotary Actueel stelt RC Gaasbeek Dr. Luc Colemont voor als gastspreker op 4 mei 2016. Dokter Colemont  is al meer dan 25 jaar maag- en darmspecialist in het Sint-Vincentiusziekenhuis in Antwerpen.

Hij is medeoprichter van de vzw Stop Darmkanker.

Luc Colemont

In Vlaanderen komen er jaarlijks meer dan 5000 patiënten met darmkanker bij. Ieder jaar verliezen 2000 families in Vlaanderen een dierbare aan darmkanker, dat zijn er 5 per dag. Dit zijn harde cijfers die door informatie, voorlichting, screening en preventie sterk naar beneden kunnen.

Darmkanker komt vooral voor bij 50-plussers, maar ook jonge mensen kunnen de ziekte krijgen. Darmkanker kan vroegtijdig opgespoord worden. Een eenvoudige test van de stoelgang kan veel leed voorkomen.

Weet je wat de iFOB-test is? Ken je het verschil tussen een poliep en een divertikel? Wat zijn de risicofactoren voor darmkanker? Welke zijn de symptomen? Is darmkanker erfelijk? Welke behandelingen worden toegepast? Wie wordt uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek?

Veel vragen waarop  dokter Luc Colemont graag een antwoord geeft.

De opbrengst van deze avond gaat naar vzw Stopdarmkanker en onze sociale werken.

Diner met interventie van de gastspreker, live music met dansgelegenheid: 85€ all-in tot 24uur.

 

Inschrijven via [email protected]

Overschrijven op BE87 0682 1593 8494 van RC Gaasbeek vzw met vermelding naam + aantal

 

Deel dit nieuwsbericht:

Ina Van den Bossche neemt deel aan Rotary Youth Leadership Awards 2016

Rotary Club Gaasbeek sponsort de deelname van Ina Van Den Bossche uit Sint-Martens-Bodegem aan de 2016 Rotary Youth Leadership Awards.

Jonge mensen kansen geven om ervaringen op te doen en het promoten van ondernemerschap zijn één van de actievelden van Rotary.

Rotary Gaasbeek selecteerde Ina Van den Bossche als kandidate voor deelname aan de Rotary Youth Leadership Awards georganiseerd door de 3 Belgische Rotary districten.

Foto_Ina Van den Bossche

Ina is studente Handelswetenschappen (major: International Business Management) aan de KULeuven Campus Brussel.

Op de campus is zij zeer actief in de Business Student Society. Als lid van het business comité organiseerde zij evenementen zoals ‘Start-up Campus’ met lezingen van succesvolle start-up’s, het werken aan een real-life business case en het presenteren van de business case voor een jury.

Door het veelvuldig contact met start-up’s kreeg zij zelf ook de smaak te pakken om een eigen idee als ondernemer in de realiteit om te zetten.

Gezien het thema van RYLA nl. ‘Kickstart your ambition’ kon Rotary Gaasbeek geen betere kandidate voordragen.

Gedurende drie intense dagen wordt er gewerkt rond het ontwikkelen, opstarten en realiseren van een innovatief project.

 

Rotary Club Gaasbeek is fier dat de kandidatuur van Ina weerhouden werd en sponsort graag haar deelname.

Deel dit nieuwsbericht:

In memoriam Guy Gyselaers

Wij nemen afscheid van onze vriend Rotariër Guy Gyselaers.

Guy overleed onverwachts op 22 februari.

ROT Gyselaers

Guy bedankt voor je inzet als Rotariër.

Sterkte aan Ingrid en de familie.

Deel dit nieuwsbericht:

Rotary Clubs for Development

Voorzitter van Rotary Clubs for Development, Rudy Dupont onderhield ons op een gepassioneerde wijze over de doelstellingen, projecten en de situatie in Kinshasa.

DSC_2256 webDe projecten situeren zich in en rond Kinshasa waar op dit ogenblik 10 à 12milj mensen leven op een oppervlakte gelijk aan 1/3 van Vlaanderen. De levensverwachting is 48jaar. ¼ van de bevolking is jonger dan 18jaar. Projecties spreken van een bevolking van 50 miljoen in 2050! Er is een enorme migratie vanuit het gebied rond de Grote Meren. Doch deze mensen ontdekken dat er in Kinshasa ook geen toekomst is en trekken dan naar het plateau juist buiten de stad om zich te vestigen en proberen te overleven (zij zijn te fier om terug naar hun streek te gaan).

Moedersterfte (één Rotary thema): enorm hoog nl. 540/1000

Kindersterfte: ongeveer 100/1000

DSC_2255 web

De hoofdmissie van Rotary Clubs for Development: de armoede bestrijding door de gezondheid van de minderbedeelde bevolking van Maluku 1, Maluku 2 en N’Sele (districten van Kinshasa) te verbeteren door:

  • Aanbod aan gezondheidszorg te verbeteren (oa de volledige vernieuwing van een ziekenhuis)
  • Verbetering van de toegankelijkheid van de kwalitatieve gezondheidszorg (een piloot project werd recent opgestart nl. de oprichting van een mutualiteit om de drempel van toegang tot gezondheidszorgen te verlagen en tgl. de kwaliteit van, de zorg te verhogen)

Rudy ging nog verder in op de verschillende projecten en het engagement van de Belgische Rotariërs in Congo (oa het opzetten en bewaken van de ‘koude keten’ van de inentingen tegen polio)

DSC_2260Voorzitter Jeroen Vanderlinden overhandigt Rudy een cheque van 1.500€ in naam van de club.

DSC_2262 webAls herinnering aan zijn bezoek: ons Rotary vaantje.

Bedankt Rudy. Tof dat Lieve je vergezelde.

Meer info over Rotary Clubs for Development: klik hier

Deel dit nieuwsbericht:

Felicitaties van onze gouverneur

Gouverneur Emile Mallentjer feliciteerde onze club met de succesvolle ledenwerving en de sociale werking.

DSC_2258 web

Hij stelde de prioriteiten van ons district voor en de diverse programma’s zoals acties naar de jeugd, de Grants, Rotaract.

DSC_2261 web

Jan de Baere als jong en geëngageerd lid verwoordde hou wij als leden en als club ‘A Gift to the World’ in de praktijk brengen.

DSC_2262 bewerkt webRotary Club Gaasbeek draagt 2.500€ bij tot de Rotary Foundation (Polio Plus, Grants, internationale beurzen).

DSC_2265 web

Een flesje champagne voor de gouverneur als dank voor zijn inzet en inspiratie.

DSC_2266 web

De traditionele uitwisseling van de fanions besloot deze toffe middagvergadering.

Deel dit nieuwsbericht:

Achter de schermen van de marktenzaal

Vriend Lieven Krikilion nam ons mee in zijn maidenspeech naar de marktenzaal van KBC.

DSC_2246 web

DSC_2248 web

Hij had het meer specifiek over de ‘Bond Trading’: de factoren die leiden tot het bepalen van aan- en verkoopprijs, de soorten obligaties, positiebeheer …

Boeiende uiteenzetting. Bedankt Lieven.

DSC_2251 web

Deel dit nieuwsbericht:

Nieuwjaarsreceptie RC Gaasbeek

In het prachtig kader van Kasteel van Saffelberg in Gooik wensten de leden en partners van Rotary Club Gaasbeek elkaar een prachtig jaar 2016 toe.

ROT Jeroen speech 01 website

Welkom door voorzitter Jeroen Vanderlinden

ROT Receptie 02 website

ROT Receptie 10 website

ROT Receptie 09 website

ROT receptie Ghislain website

Onze protocol Ghislain zag dat alles goed was

ROT Receptie 08 website

ROT Receptie 07 website

ROT Receptie 06 website

ROT Receptie 05 website

ROT Receptie 04 website

ROT Receptie 03 website

Deel dit nieuwsbericht: