1973 – 1974

Voorzitter : Annicq Charles

Jaarthema “Time for Action”

Ondervoorzitter: Albert Van Wilderode
Secretaris: Isy Gobel
Penningmeester: Jos Schoukens
Bestuurslid: Florent Gins
Commissie Clubzaken: Marc De Cock
Commissie Beroepsactie: Nestor De Decker
Commissie Openbaar belang: Marcel Van Melkebeke
Commissie Jeugdactie: Luk Schaillee
Commissie Internationale Actie: Raoul Maes
Aantal leden: 27
Voorbereiding van de oprichting via verschillende vergaderingen met peterclub Rotaryclub Asse en het district.
Sprekers:
– Dhr Vandenbroeck, “Milieubescherming”
– Dhr. A. Gekiere, “De BRT en de solidariteitsactie Boomerang”
– Dhr. Maroye, “Investment Funds”
– Prof. L.Daels, “De interpretatie van luchtfotografie”
– Dhr. S. Coursaut, “De petroleumcrisis en de autoverzekering”
Belangrijkste acties

04/05/1974: officiële charteroverhandiging met academische zitting in het Kasteel van Gaasbeek.