1975 – 1976

Voorzitter : Van Wilderode Albert

Jaarthema  “To dignify human being”

Ondervoorzitter: Leon Marstboom
Ondervoorzitter: Nestor De Decker
Secretaris: Isy Gobel
Penningmeester: Jos Schoukens
Bestuurslid: Raoul Van Cutsem
Bestuurslid: Marc De Cock
Commissie Clubzaken: Marcel Van Melkebeke
Commissie Beroepsactie: Luc Schaillee
Commissie Openbaar belang: Eric Vertenten
Commissie Jeugdactie: Willy Goossens
Commissie Internationale Actie: Raoul Maes

 

Aantal leden: 27

Sprekers:
– Dhr. J. Valkeniers, volksvertegenwoordiger, “De Medio-Sociale infrastructuur in Zuid-West Brabant”
– Pater Van de Capelle, “Rol van L.O. in de opvoeding”
– Dhr. Vergels, burgemeester Dilbeek, “De evolutie en toekomst van het gewestplan”
– Dhr. J. De Grijse, architect, “Ruimtelijke ordening en urbanisatie”
– Dhr. W. Van der Poorten, directeur Westrand, “De rol van een Cultureel Centrum”
– Dhr. A. Diegenant, volksvertegenwoordiger, “Sport en recreatie”
– Dhr. J. Stockx, hoofd Studiedienst KB, “Inflatie en inkomensbeleid”
– Dhr. Y. Beirnaert, VBO, “Inflatie en inkomensbeleid”
– Dhr. I. Lindemans, hoofd Studiedienst ACV, “Inflatie en inkomensbeleid”
– Dhr. M. Van Melkebeke, internationaal scheidsrechter, “Mijn scheidsrechterservaringen”

 

Bedrijfsbezoeken:
– Leberg bronnen
– Tentoonstelling Frans Minnaert
Bezoek aan en van Rotaryclub Chantilly.
Vriendschapsweekend in de Ardennen.

Organisatie van een beroepsinformatie dag in Regina Caeli, Dilbeek

Fundraising acties:
– Rotarybal

Gesteunde projecten:
– MPI Sint-Franciscus
– Rode Kruis afdeling Dilbeek
– Slachtoffers overstromingen Ruisbroek
– Vzw Gehandicaptenzorg Pajottenland

 

Totale som voor sociale acties: 125.000BEF