1977 – 1978

Voorzitter : De Decker Nestor

Jaarthema  “Serve to unite mankind”

  
Ondervoorzitter: Isy Gobel
Secretaris: Raoul Van Cutsem
Penningmeester:Jean Kempeneer
Bestuurslid: Marcel Van Melkebeke
Bestuurslid: Willy Walravens
Commissie Clubzaken: Isy Gobel
Commissie Beroepsactie: Marcel Van Melkebeke
Commissie Openbaar belang: Willy Walravens
Commissie Internationale Actie: Jack Hermant

Aantal leden: 25

Leden actief op districtsniveau: Nestor De Decker (vvorzitter Districtsconferentie), Charles Annicq (stuurgroep Internationale Actie)

Sprekers:
– Dhr. H. Weckx, voorzitter Nederlandstalige Cultuurcommissie Brussel, “De sociale en culturele aspecten van het Egmontpact voor de Nederlandstalige Brusselaar”.
– Dhr. Armand Pien, “Metereologie en sterrenkunde”.
– Mevr. Ooms, “De historiek van Innerwheel”.
– Dhr. Haesaerts, “Achter de schermen van de Rijkswacht”.
– Dhr. Goetleven, “Momumentenzorg”

Bedrijfsbezoek:

– Planetarium in Ukkel
Bezoek van en aan RC Chantilly.

Belangrijkste acties

  •  Voorbereidende vergaderingen voor het opstarten van een Innerwheel club in onze regio.
  • Organisatie van de Districts Assembly

 

Fundraisingactiviteit:
– Piano recital in Westrand in aanwezigheid van Prinses Paola

ROTConcert19771978PrinsesPaola

Gesteunde projecten:
– MPI Sint-Franciscus
– Vzw De Poel
– Rotary Foundation
– NVSG
– Kleurboeken voor scholen in kader van actie “Verkeersveiligheid”
– Boekenbeurs in Westrand
Totale som voor sociale acties: 100.000BEF