1978 – 1979

Voorzitter : Gobel Isy

Jaarthema “Reach out”   

Ondervoorzitter: Raoul Van Cutsem
Secretaris: Willy Walravens
Penningmeester: Frans Bogaert
Bestuurslid: Jack Hermant
Bestuurslid: Jean Kempeneer
Bestuurslid: Marcel Van Melkebeke
Commissie Clubzaken: Raoul Van Cutsem
Commissie Beroepsactie: Marcel Van Melkebeke
Commissie Openbaar Belang: Jean Kempeneer
Commissie Internationale Actie: Jack Hermant

Aantal leden: 29

Leden actief op districtsniveau: Léon Marsboom (afgevaardigde van de gouverneur), Nestor De Decker (secretaris, organisator Districts Assembly), Erik Vertenten (commissie Verkeersveiligheid), Flor Gins (commissie België-Polen)

Sprekers:
– Dhr. Steven Hammonds, journalist, “Het belang van het internationaal recht”.
– Dhr. D. De Veusser, directeur Buitenland BBL, “Oorsprong van de huidige moeilijkheden in het Oosten”
– Dhr. H. De Belder, Ambassaderaad, “Europese Verkiezingen: wat staat er op het spel?”
– Dhr. J. Peereboom, beheerder-directeur Gulf-Oil, “De petroleumvoorraden”
– Prof. Van Damme, “De toekomst van Europa”
Vriendschapsweekend in de Champagnestreek.

Kinderuitwisseling met RC Chantilly

Belangrijkste acties

  •  Oprichting Innerwheel Gaasbeek
  • Eerste vergadering ter voorbereiding van de oprichting van Rotaract Gaasbeek

 

Fundraising activiteiten:
– Lustrum galabal
– Concert ‘Les Ménestrels’ in Westrand, Dilbeek in aanwezigheid van Koningin Fabiola en de Graaf van Parijs.
ROTconcert197891979KoninginFabiola2