1982 – 1983

Voorzitter : Kempeneer Jean

Jaarthema  “Mankind is one – Build bridges of friendship throughout the world”   
Ondervoorzitter: Noël Hantson
Secretaris: Paul Van Gheluwe
Penningmeester: Emiel Van Cutsem
Bestuurslid: Flor Gins
Bestuurslid: Geert Leonard
Bestuurslid: Jean Raveschot
Bestuurslid: Albert Van Wilderode
Commissie Clubzaken: Noël Hantson
Commissie Beroepsactie: Albert Van Wilderode
Commissie Openbaar belang: Jean Raveschot
Commissie Jeugdactie: Flor Gins
Commissie Internationale Actie: Geert Leonard

Aantal leden: 37

Leden actief op districtsniveau: Nestor De Decker (voorzitter commissie Externe Relaties en organisator S.E.P.)

Sprekers:
– Dhr. W Mertens, “De Belgische Beurs”
– Dhr. P. Sablon, “Verantwoord Burgerschap”
– Dhr. Fr. Mollaert, “De geschiedenis van de wijn”
– Dhr. Binet, Hoofd Marketing Delhaize, “De Belgische wijnmarkt”
– Dhr. Waldack, nationaal secretaris ACLVB, “Hoe situeert de ACLVB zich tussen ABVV en ACV?”
– Dhr. J. Marchand, “pedagoog, “Vernieuwingen in het onderwijs”

Bedrijfsbezoeken:
– Het Zwin, Knokke
– Kerncentrale van Doel
– Kodak Industries
– Firma Van den Driessche, Dilbeek

Jumelage weekend met RC Chantilly in Antwerpen

Bezoek aan RC Chantilly

Oprichting Rotaract
Belangrijkste acties

  •  Paaseierenactie in diverse instellingen.
  •  Kinderuitwisseling met RC Chantilly.
  •  Scholenproject: laatstejaars en beroepskeuze.

Fundraisingsacties:
– Kalenderverkoop
– Concertavond met het Koor en Kamerorkest Alanda, Westrand
Gesteunde projecten:
– NVSG
– Rotary Foundation
– Vzw De Poel
– Actie Polio
– Huize Terloo