2009 – 2010

Voorzitter : Vicca Gilbert

Jaarthema  “The future of Rotary is in your hands”

Inkomend voorzitter: Jan Bosmans
Secretaris: Paul De Brauwer
Penningmeester: Jean-Pierre Vandaele
Commissie Clubzaken: Fernand Collier
Commissie Beroepsactie: Reginald Schaumans
Commissie Gemeenschapsdienst: Roger Vandereeckt
Commissie Internationale Actie: Axel Vandam

Aantal leden: 38

Sprekers:

– Dhr. P. Vandermeersch, Algemeen Hoofdredacteur van de VUM,  met een causerie “De Media in de 21ste eeuw”
– Dhr. G. Maris,  “Windmolens”
– Dhr. Luc Van Ginderdeuren, directeur Beschutte Werkplaats Asse  over “Een Beschutte werkplaats als socio-economische entiteit”
– Dhr. Piet Vantemsche, voorzitter Boerenbond, “Het spanningsveld tussen prijzen voor de producenten en aan de distributie”
– Dhr. Lambs over “De orde van de Tempeliers”

Trio-contact:
– de voorbereidende vergadering ging door in Trois-Ponts
– in Mei ontvingen wij onze zusterclubs uit Chantilly en Büdingen. Vrijdagavond na het onthaal in het Gosset Hotel werden onze buitenlandse gasten door een zestal vrienden bij hen thuis uitgenodigd om gezellig te tafelen en kennis te maken.
Zaterdag trokken wij naar Brugge waar onder leiding van een uitstekende gids deze mooie stad werd verkend. Het bezoek eindigde met een traditionele rondvaart op de Brijgse reien.
‘s Avonds vonden wij elkaar terug voor het ‘Vriendschaps-diner’ in ons clublokaal. 2 PHF’s werden uitgereikt respectievelijk aan een lid van Chantilly en Büdingen.
Zondagmorgen: het Kasteel van Gaasbeek.
Het WE werd afgesloten met een gezellige lunch in het Gosset Hotel.

Fundraising acties:

– Champagneverkoop

– Kathedraalconcert

Gesteunde projecten:

– Bagaya-Kapelle voor hun project Bagaya-Senegal
– Rotary Foundation
– Polio Plus
– Sint-Franciscus voor de inrichting en beveiligen van hun speeltuin
– Paaseierenactie in diverse instellingen
Een matching grant voor de aankoop van boeken, meubelen en labo materiaal voor de St-Xavier High School in Ambikapur, India werd goedgekeurd. Samenwerking voor dit project tussen RC Gaasbeek, RC Büdingen en RC Chantilly. Dank zij de bijdrage van RC Kolkata (India, het Rotary distruict 2170 en de Rotary Foundation zijn we in staat 16.679€ over te dragen aan de St-Xavier High School.