Onze projecten

Wij vieren dit jaar ons 40 jarig bestaan.
Dit lustrum zal gevierd worden op zaterdag 25 mei 2013.

RC Gaasbeek zal dit werkjaar volgende projecten steunen:
 • Rotary Foundation
 • Paaseierenactie in diverse instellingen
 • vzw G Sport Pajottenland
 • vzw Wannakam
 • vzw Huize Terloo
 • Rainbow for Kids
 • Creatief Andersvaliden Ateliet
 • BUSO Halle meisjes voetbalploeg
Traditioneel zullen wij een aantal sprekers uitnodigen.
Carl Devos (politocoloog) en Michaël Van Droogenbroeck (VRT journalist), Willy Delvaux (onafhankelijk bestuurder vennootschappen) mochten wij reeds ontvangen.
Geplande fundraisingactiviteiten:
 • Venster op de Wereld Eetfeest (22 september 2012)
 • Speciale Lustrumactie (mei 2013)
 • Maatjesfestival (juni 2013)
Het budget voor sociale acties bedraagt 26.000€
Trio-contact: wij ontvangen onze contact clubs uit Chantilly en Büdingen op 24, 25 en 26 mei 2013.