Rotary Historiek

Op 23 februari 1905 kwamen Paul Harris, een jonge advocaat, en drie vrienden (een kleermaker, een kolenhandelaar en een mijningenieur) samen in een klein bureau in Chicago.

De vier vrienden wilden de vriendschap en de onderlinge hulp die ze meegemaakt hadden in hun kleine geboortesteden ook in de grootstad doen opleven.

Rotary historiek

Het doel van de eerste Rotaryclub was zeer eenvoudig, met name vriendschap en uitwisseling van beroepservaring onder zakenlui. De nieuwe club verwierf snel bekendheid en spoedig traden ook andere zakenlieden toe. De naam «Rotary» werd gekozen tijdens een van de eerste vergaderingen omdat namelijk de leden volgens een beurtrol samenkwamen op elkaars werkplaats. Einde 1905 telde Rc Chicago 30 leden. Drie jaar later werd in San Francisco (Californië) een tweede club opgericht. Het jaar daarop ontstonden drie nieuwe clubs aan de Westkust van de VS en nog één in New-York. Per beroep kon slechts één iemand lid zijn.

Naarmate Rotary vooruitgaat, evolueert haar doel van professionele onderlinge hulpverlening naar maatschappelijke dienstverlening. Eén van de eerste projecten was het bouwen van openbare toiletten nabij het stadhuis van Chicago en het uitdelen van voedselpakketten aan behoeftigen.

Het eerste Rotarycongres vond plaats in augustus 1910 in het Congresshotel in Chicago. De Nationale Vereniging van Rotaryclubs (16 clubs) werd toen opgericht onder het voorzitterschap van Paul Harris. In 1912 werd hij erevoorzitter van Rotary. In 1912 kreeg Rotary een internationaal karakter met de oprichting van een Canadese club in Winnipeg en een club in het Verenigd Koninkrijk. De naam «Rotary International» werd in 1922 aangenomen.

Het ijveren voor de vrede brengt 49 Rotariërs ertoe deel te nemen aan de VN-bijeenkomst van 1945 in San Francisco, die het Handvest van de VN opstelde.

De Rotary Foundation van RI financiert de meeste Rotaryhulpacties voor betere opvoeding, betere internationale verstandhouding en meer vrede. Zij ontstond in 1917 en draait volledig op giften. In 1928 kreeg zij de naam “Rotary Foundation”. In 1947, na de dood van Paul Harris, nam zij een hoge vlucht door de vele giften van Rotariërs van overal ter wereld ter nagedachtenis van de oprichter van hun beweging.

Het grootste Rotaryproject, dateert uit 1985 en heet PolioPlus. Het wil polio de wereld uithelpen.

In 2005 zullen de Rotaryclubs uit de hele wereld 500 miljoen USD verzameld hebben, meer dan het dubbel dan vooropgesteld was voor deze inentingscampagne.

Vandaag maken 1.217.037 Rotariërs (op 31 januari 2009), verspreid 33.135 clubs (op 31 januari 2009), deel uit van Rotary (in 200 landen en geografische regio’s).

Momenteel vraagt Rotary International de clubs zich in te zetten tegen honger, analfabetisme en drugs en te ijveren voor het milieu, voor de gezondheidszorg en voor de jongeren en bejaarden. Onder het motto “Service Above Self” willen zij, overeenkomstig de woorden van Paul Harris, de verdraagzaamheid bevorderen en vriendschapsbanden scheppen tussen de mensen van goede wil ten behoeve van de wereldvrede.